PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KISD HOUSE
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Nhàn25-36ThA+
2Luyện Thị Hương Quỳnh25-36ThB 
3Vũ Thị Lan3-4TA+
4Nguyễn Thị Minh Nguyệt3-4TA 
5Bùi Thị Hân3-4TB+
6Phan Thị Quỳnh4-5TA+
7Nguyễn Thị Quỳnh Anh4-5TA 
8Vũ Thị Phúc4-5TB+
9Nguyễn Thị Hồng4-5TB 
10Nguyễn Thị Nhâm5-6TA+