PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KISD HOUSE
HỒ SƠ HỌC SINH
Năm:  Khối :  Lớp :
 
STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhHọ và tên bốHọ và tên mẹChỗ ở hiện tạiẢnh
1 Hoàng Kim Đức Bảo 01/04/2014Nam   
2 Phạm Quỳnh Anh 08/12/2014Nữ   
3 Phạm Lê Diệp Anh 12/12/2014Nữ   
4 Nguyễn Như Ngọc 10/13/2014Nữ   
5 Hoàng Ngọc Diệp 08/12/2014Nữ   
6 Trịnh Kim Ngân 12/03/2014Nữ   
7 Nguyễn Gia Nhi 12/22/2014Nữ   
8 Lê Thị Khánh Thy 09/28/2014Nữ   
9 Lương Ngọc Linh 07/20/2014Nữ   
10 Nguyễn Thị Hà Vy 07/08/2014Nữ   
11 Đặng Thị Diệp Chi 11/21/2014Nữ   
12 Phạm Thái Sơn 07/31/2014Nam   
13 Đào Ngọc Giatiến 05/27/2014Nam   
14 Vũ Hạ Vy 01/22/2014Nam   
15 Bùi Ngọchải Lâm 02/22/2014Nam   
16 Nguyễn Khánh Vy 01/26/2014Nữ   
17 Bùi Duy Hiếu 11/20/2014Nam   
18 Nguyễn Diệu Anh 01/10/2014Nữ   
19 Hoàng Gia Bảo 04/30/2014Nam   
20 Phạm Duy Phước 08/26/2014Nam   
21 Lê Trần Như Thảo 09/12/2014Nữ   
22 Đoàn Quang Sáng 09/19/2014Nam   
23 Nguyễn Khánh Huy 10/20/2014Nam   
24 Lương Hoàng Diễm My 02/21/2014Nữ   
25 Đào Huy Trung 08/26/2014Nam   
26 Chu Ngọc Ánh 12/20/2014Nữ   
27 Nguyễn Anh Thư 05/07/2014Nữ