PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KISD HOUSE
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:07:23 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:07:18 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai19:51:22 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=541
4Khách vãng lai19:38:08 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai18:25:10 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=543
6Khách vãng lai16:24:14 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
7Khách vãng lai16:15:38 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=546
8Khách vãng lai16:15:37 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=545
9Khách vãng lai14:05:48 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
10Khách vãng lai12:45:25 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
11Khách vãng lai11:54:27 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=544
12Khách vãng lai09:11:54 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
13Khách vãng lai09:01:44 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
14Khách vãng lai01:02:57 http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
18 11 2018